Om oss

Kompetensnätverk för Öppen Programvara och Öppna Ekosystem

MSC Frameworks AB är Sveriges ledande kompetensnätverk för Öppen Programvara och Öppna Ekosystem. Tillsammans med våra partner har vi över 800 specialister inom alla områden från djupaste tekniska kompetens till projektledning, pilule test och förvaltning. Vår vision med Öppna Ekosystem är att Användare, pilule Leverantörer och Utvecklare samarbetar mot ett gemensamt mål.

Om webbplatsen

Informationen på webbplatsen är strukturerad i följande områden där alla kan bidra med nya idéer kring behov och lösningar:

    • Vi beskriver vårt sätt att arbeta och hur vi med kammarkollegiets ramavtal kan öka kunskapen och nyttan med öppen programvara och inte minst samarbete i communities.

  • Lösningar innehåller referenser till verksamhetslösningar och idéer på nya lösningar där alla parter inbjuds delta med önskemål och förslag på lösning. Skillnaden mellan lösning och produkt är central där lösningen löser ett verksamhetsbehov. Lösningen kan skapa ett eget community för att dela både lösning och förvaltning med andra med samma behov.
  • Produkter innehåller open source produkter där vi kan erbjuda kompetens och support indelad i produktområden, cialis enligt kammarkollegiet. Till skillnad från lösningen är produkten standardiserad och utvecklingen sker i ett utvecklingscommunity där vi kan delta men inte styra på samma sätt som ett lösningscommunity.
  • Partner listar leverantörer som ingår i kompetensnätverket med referenser till lösningar och produkter. Till de flesta produkterna finns fler underleverantörer som kan erbjuda tjänster för att öka kundens trygghet och valmöjlighet.

Innehåll och kunskap

Innehåll och kunskap bygger vi upp med de bidrag som kommer in från såväl diskussioner som felanmälningar och supportärenden. För att informationen inte det skall bli överskådligt bearbetar vi successivt in information i strukturerade forum för beskrivningar/erfarenehter, åtgärdsförslag och Q&A inom varje område. Alla inlägg hamnar i ett ärendehanteringssystem för bevakning där vi garanterar svar eller besked om åtgärd senast nästkommande arbetsdag.