Nyheter

Vad händer inom MSC Frameworks AB, view Ramavtal och Open Source?

  • 2 maj 2013 – Schweiziska staten översätter upphandlingen ”Öppna programvaror 2010″…
  • Kammarkollegiet och MSC Open Source förlänger ramavtalet Öppna Programvaror 2010 till 2014-07-31
  • Statens inköpscentral har beslutat att ramavtalet Öppna programvaror 2010 kommer att förlängas maximalt t o m 2015-03-31
  • Maj 2015: Ramavtalet ”Programvaror och Tjänster 2014 – Kontorsstöd” träder i kraft. MSC OpenSource AB är en av sju ramavtalsleverantörer.
  • September 2015: MSC OpenSource AB byter namn till MSC Frameworks AB

Kommentarer inaktiverade.