Partners

MSC Frameworks är ett rent kompetensnätverk där vi samlat den bästa kompetensen inom öppen programvara och tillhörande tjänster. Vi är inte kopplade till någon speciell produkt utan ser alltid till kundens behov i första hand. I samband med en förfrågan gör vi tillsammans med de partner som har kunskap och erfarenhet kring den aktuella lösningen en utvärdering av bästa lösningen. I de fall det finns flera likvärdiga alternativ tar vi med kunden för att diskutera för och nackdelar med de olika alternativen.

Ofta återfinns den djupaste open source kompetensen i små eller medelstora företag vilket avspeglas i det relativt stora antalet partner. Men vi har också konstaterat att det i de större organisationerna finns stor erfarenhet men att det inte ligger i dessa företags huvudstrategi att levererar open source varför dessa valt att ingå i vårt avtal. Det ger oss också de muskler som kan behövas vid större åtaganden.

Vi har också täckt in behovet av andra tjänster som kravfångst, drugs kvalitetssäkring och förvaltningsetablering för att erbjuda kunderna ett komplett erbjudande i likhet med våra proprietära partners.

MSC Frameworks har i anslutning till ramavtalet ”Programvaror och Tjänster – Kontorsstöd 2014” adderat partners i sitt nätverk för att möta de krav på tillämpningar, ed tekniska lösningar och kompetens som detta ramavtal kräver. Vi söker kontinuerligt partners som kan bidra till nätverket och som möter de krav våra kunder ställer.

Kommentarer inaktiverade.