Produkter

Vi utvärderar tillsammans med våra partner ständigt nya produkter för att lösa de behov som uppkommer därför är förteckningen varken komplett eller statisk. I första hand väljer vi standardiserade open source produkter med vilket vi menar produkter som följer öppna standarder och med en så stor kundbas att det finns en ekonomisk drivkraft för aktiv utveckling och support.

Produkterna följer ramavtalets indelning i produktområden där vi per område samlar erfarenheter kring olika produkter för och nackdelar samt hänvisar till lösningar där de används. För utförligare beskrivning hänvisning till respektive utvecklingscomunity.

Länkar till bra sammanställningar av produkter

apache.org
www.eosdirectory.com
www.ow2.org
http://sourceforge.net/

Kommentera

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.