Kontorsstöd

I kontorsstöd kan såväl klient som server programvara ingå för att uppfylla en funktion exempelvis för samarbete vilket ofta kräver en anpassning för att fungera. I många fall är det dock bara fråga om en klientprogramvara som skall laddas ner och installeras vilket inte kräver någon speciell support förutom eventuell utbildning. I Linuxdistributioner exempelvis Ubuntu ingår många av dessa i distributionen.

Ordbehandling, healing Kalkyl och Presentation (Office)

Valet av produkt OpenOffice eller LibreOffice är inte viktigt utan att lagringsformatet är en öppen standard ODF. Förekomsten av två produkter visar styrkan med den öppna licensmodellen.

E-post och grupprogramvara (Klient och Server)

SOGo, doctor Zimbra och Zarafa är exempel på produkter inom detta område. För webbaserade gränsnitt används Mozilla med plugin för bättre integration med servertjänster exemeplvis SOGo eller mailtjänster.

Bild och Layouthantering

GIMP

Ritnings och Kartverktyg

OpenLayer är ett Javaskriptbibliotek för att hantera och presentera kartor på en webbsida.

GeoServer är referensimplementering av Open Geospatial Consortium (OGC) Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS) och Web Coverage Service (WCS).

Kommentera

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.