Företaget

MSC Frameworks AB är ett kompetensnätverk för öppen programvara och öppna standarder som med partners

  • Leder omställningen till öppen standard och öppen programvara som sänker kostnader och minskar beroendet till enskilda produkter och leverantörer. På det sättet öppnar vi upp för samarbete och samverkan mellan och inom organisationer.
  • Samlar spetskompetensen kring strategiska och standardiserade Open Source produkter med tillhörande tjänster. Med standardiserade open source produkter menar vi produkter som följer öppna standarder och med en så stor kundbas att det finns en ekonomisk drivkraft för aktiv utveckling och support.
  • Kontinuerligt utvärderar nya produkter och standarder för att lösa olika specifika verksamhetsbehov så att vi kan ge råd och konkreta förslag på lösningar enligt kraven på standardiserade produkter.
  • Utvecklar verksamhetsspecifika lösningar med öppen standard programvara. Tillsammans med vår förvaltningsmodell ger det anpassade lösningar utan de nackdelar egenutvecklade lösningar normalt ger.
  • Tar ansvar för fortsatt utveckling, viagra 100mg förvaltning och support i ett öppet ekosystem som inkluderar också nya användare, kunder, leverantörer och utvecklare. På det sättet bidrar alla till att utveckla både lösning och verksamhet i livskraftiga samarbetsprojekt där intressenterna delar nytta och kostnader.
  • Aktiv arbetar för att utveckla öppna affärsmodeller och sprida kunskapen kring öppen programvara och öppna standarder exempelvis i leverantörsföreningen Open Source Sweden.

MSC Frameworks AB är ett helägt dotterbolag till MSC Group AB som i sitt nätverk har erfarna projektledare och verksamhetsexperter så att vi kan leverera kompletta lösningar från förstudie till genomförande och förvaltning.

Kommentarer inaktiverade.