Ramavtal

Kontorsstöd

Avtalsperiod: 2015-05-06 – 2017-05-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-05-31

Detta ramavtalsområde är ett av fyra ramavtalsområden inom Programvaror och tjänster 2014. Ramavtalsområdet omfattar programvaror och tjänster som i första hand ger stöd till användaren hos offentlig sektor inom generella kontorsgöromål samt för att skapa statistik och analysera information.

Typiska  användningsområden är ordbehandling, recipe kalkylark, register, presentationsverktyg, e-post, grupprogramvara, intranät, desktop publishing, CRM, webbredigering, ritningsverktyg, kartverktyg, GIS, bildbehandling, lärplattform, data warehouse, data mining, datavisualisering, rapportgenerator, beslutsstöd, webbstatistik, enkätverktyg, analysverktyg, statistikverktyg, projektverktyg samt planeringsverktyg.

Ramavtalet omfattar även tjänster som konsulttjänster, molntjänster och kundunik tjänsteleverans. Utöver dessa programvaror och tjänster finns möjlighet att avropa en webbshop vilket är en tjänst från vilken kund enkelt efter avrop kan köpa en begränsad mängd programvaror samt uppdateringar och uppgraderingar till befintliga programvaror.

Ramavtalet omfattar inte ekonomiadministrativa system (EA) och personaladministrativa system (PA) i traditionell mening. Ekonomistyrningsverket, ESV upphandlar detta för statliga myndigheter. Mer information på ESV:s hemsida.

En lista på standarder som uppfyller kraven på en öppen standard enligt EIF 1.0, läs mer i dokument Öppna Standarder.

Läs mer om ramavtalet på kammarkollegiets hemsida. avropa.se

Ramavtal Programvaror & Tjänster 2014 – Kontorsstöd

MSC Frameworks ABs Takprislista för Kontorsstöd .

Kommentera

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.